Η συμμετοχή…

Η αγάπη των συζύγων, που είναι η αρχή της νέας ζωής, είναι η θαυμάσια συμμετοχή στη δημιουργική αγάπη του Θεού, ο Οποίος δίνει στην ύπαρξη την αιώνια ψυχή που έχει κάθε ανθρώπινο ον με το δώρο της ανθρώπινης ζωής.

Vincent Nichols Συνέχεια

Advertisements

Είναι απλό…

Όσο πιο πολύ οι σύζυγοι πλησιάζουν τον Θεό τόσο πιο κοντά βρίσκεται ο ένας στον άλλο. Όσο πιο πολύ απομακρύνονταιι από τον Θεό τόσο πιο πολύ απομακρύνεται o ένας από τον άλλλο.

Jim Bob  Duggar Συνέχεια