Ουσιαστική διαφορά !

Ένα έξυπνο πρόσωπο ξέρει πως να κερδίζει σε μια συζήτηση.

Ένα σοφό πρόσωπο ξέρει πως να την αποφεύγει.

Bernard Meltzer Συνέχεια

Advertisements