Παγίδα ο έπαινος!

Νέα έρευνα υπογραμμίζει πως διαφορετικές μορφές επαίνων μπορούν να προωθήσουν  είτε τη θετική ενθάρρυνση είτε να συντελέσουν στην προώθηση της ανεντιμότητας και του ψέματος.

Σύμφωνα με τις δύο νέες μελέτες που πραγματοποίησαν οι ερευνητές του Ινστιτούτου Μελετών της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Τορόντο, τα παιδιά που επαινούνται γιατί είναι έξυπνα είναι πιο πιθανό να συμπεριφερθούν ανέντιμα και να εξαπατήσουν με την ελπίδα να διατηρήσουν τη θετική τους εικόνα. Συνέχεια

Advertisements