Για  να πλάσεις παιδιά πρέπει πρώτα να πλάσεις τον εαυτό σου. Αλλιώς θα αναζητάς να  τα πλάσεις μέσα από ζωώδεις  ανάγκες  ή από μοναξιά, ή για να μπαλώσεις τρύπες δικές σου.

Το καθήκον σου σαν γονιός δεν  είναι να παραγάγεις άλλον ένα εαυτό , αλλά κάτι υψηλότερο.

Irvin Yalom

Συνέχεια

Advertisements

Δύσκολο;

Αν είσαι γονιός, μη ζητάς από τα παιδιά σου να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες σου. Μην απαιτείς και μην περιμένεις τίποτε. Τα παιδιά σου δεν σε αγαπούν με τον τρόπο που εσύ  τα αγαπάς. Τείνουν να αυτονομηθούν.  Μην εμποδίζεις την Συνέχεια

Υπερπροσφορές σαθρές…

 

«Στους αιώνες των αιώνων, τα παιδιά τρία μόνο στοιχειώδη  θα έχουν ανάγκη να ζητούν απ’ τον πατέρα και τη μητέρα τους. Τρία που, δίχως αυτά, όλες οι  άλλες πανάκριβες και κοπιώδεις υπερπροσφορές  θα είναι σαθρές έως επικίνδυνες: Συνέχεια