Ο κίνδυνος…

 

Όσο περισσότερη αλήθεια αναγκάζεται ένας άνθρωπος  να κρύψει στα παιδικά του χρόνια, τόσο πιθανότερο είναι ένα μεγάλο μέρος της  σκέψης του να είναι ψεύτικο […] να μην μπορεί να βγάλει γενικευμένα συμπεράσματα γύρω από τον κόσμο και τη φύση της ζωής. Συνέχεια