Άσκηση ελευθερίας!

Η ταπείνωση είναι άσκηση ελευθερίας. Ο ταπεινός επιλέγει με τη θέλησή του να μπει κάτω από τον άλλο χάριν της αγάπης.  Όσο μεγαλύτερη η θέληση, τόσο υψηλότερη η ταπείνωση.

Ανεμογραφίες,  Νικήτας Καυκιός, ψυχολόγος Συνέχεια

Προϋποθέσεις

Η δημιουργική Ελευθερία  όπως και η σταυρική Αγάπη προϋποθέτουν ψυχολογική και πνευματική ωριμότητα. Ελάχιστοι φτάνουν σε αυτό το ύψος.

Ανεμογραφίες, Νικήτας Καυκιός, κλινικός ψυχολόγος Συνέχεια

Εσύ δείξε…

«Μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίον, γιατί αυτός που απαιτεί, ταράζεται όταν δεν του δώσουν. Αλλά δείξε εσύ μάλλον την αγάπη σου στον πλησίον και ανάπαυσέ τον και έτσι θα τον φέρεις στο σημείο να σε αγαπήσει»

Αββάς Δωρόθεος Συνέχεια