Καταλύτης!…

Δεν πιέζουμε το παιδί  μόνο με τις απαιτήσεις αλλά και με την υπερβολική αγάπη. Μάλιστα η υπερβολή της αγάπης λειτουργεί ως καταλύτης  ο οποίος κάνει τις απαιτήσεις μας πιο πνιγηρές. Καλύτερα το Συνέχεια

Άσκηση ελευθερίας!

Η ταπείνωση είναι άσκηση ελευθερίας. Ο ταπεινός επιλέγει με τη θέλησή του να μπει κάτω από τον άλλο χάριν της αγάπης.  Όσο μεγαλύτερη η θέληση, τόσο υψηλότερη η ταπείνωση.

Ανεμογραφίες,  Νικήτας Καυκιός, ψυχολόγος Συνέχεια

Προϋποθέσεις

Η δημιουργική Ελευθερία  όπως και η σταυρική Αγάπη προϋποθέτουν ψυχολογική και πνευματική ωριμότητα. Ελάχιστοι φτάνουν σε αυτό το ύψος.

Ανεμογραφίες, Νικήτας Καυκιός, κλινικός ψυχολόγος Συνέχεια